چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری با دانشگاه

|42083764|fit|عنوان:|دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری با دانشگاه که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات69حجم211/443 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل عنوان نوشتار برای فصل دوم...
هم اکنون فایل با مشخصه ی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری با دانشگاه وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری با دانشگاه که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات69حجم211/443 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.


پارسکالا و ترنزیت ؛(1991) اعتقاد دارند:« سازگاری با دانشگاه در برگیرنده ی فرایندهای اجتماعی شدن و اجتماعی زدایی است. اجتماعی زدایی مستلزم تغییر یا کنار گذاشتن ارزش‏ها، صفات و باورهایی است که فرد با خود به دانشگاه آورده و در موقعیت‏های فعلی کارایی ناچیزی دارد. در مقابل اجتماعی شدن شکل دادن مجدد ارزش‏ها، نگرش‏ها و شایستگی‏هایی می‏باشد که برای زندگی در محیط جدید ضروری است. از دید پژوهشگران فوق ورود به دانشگاه نوعی شوک فرهنگی به شمار می‏رود که نیازمند بازآموزی اجتماعی و روان‏شناختی برای مواجهه مؤثر با محیط، قوانی و دوستان جدید است. این شوک فرهنگی برای کسانی که دور از خانواده‏اند شدیدتراست. چیکرینگ و شلوسبرگ ؛(1995).


جوانان به دلیل تغییرات سریع و متنوعی که در طول این مقطع از زندگی خود با آن مواجه می‏شوند، ملزم به انواع سازگاری می‏باشند، یکی از محیط‏ها و شرایطی که در عصر حاضر، اکثر جوانان تجربه می‏کنند، محیط دانشگاه است. ورود به دانشگاه اتفاق مهمی درزندگی هر بزرگسال محسوب می‏شود که دربسایری ازموارد لازم است فرد با تغییرات حاصل از آن و الزامات حاصل از آن و الزامات مربوطه سازگار گردد. طی انتقال از دبیرستان به دانشگاه از یک سو دانشجو در تلاش برای رسیدن و استقلال و خودمختاری بیشتر و تکمیل هویت است که بخش مهمی از تکلیف زندگی اوست و از سوی دیگر باید با دوستان، تکالیف، وظایف، دلبستگی‏ها، ارتباط‏ها و نقش‏های جدید نیز سازگارگردد. ویکنس و گریف ؛(2005). پژوهشگران معتقدند انتقال به دانشگاه و تحصیل رویدادی است که موجب تغییر در مفروضات فرد نسبت به خود و دیگران می‏شود. در حقیقت، این دوران دوره‏ای چالش برانگیز است که بر تمامیت فرد تأثیر می‏گذارد، این تأثیر به ویژه برای دانشجویان سال اول بزرگ‏تر می‏باشد. لوکر و اتزل ؛(2007)به نقل از ضربی؛(1390).

فهرست مطالب

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد سازگاری با دانشگاه

1-2 مقدمه 11
2-2 تاریخچه ی آموزش مهارت‏های زندگی در جهان 12
3-2 تاریخچه ی آموزش مهارت‏های زندگی در ایران 12
4-2 تعریف سازمان بهداشت جهانی از مهارت های زندگی 13
5-2 طبقه بندی بین المللی مهارت‏های زندگی 13
5-1-2 مهارت عمومی، اصلی یا مشترک 14
5-2-2 مهارت های خاص یا غیرمشترک 14
6-2 کاربرد مهارت‏های زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی) 16
7-2 اهداف آموزش مهارت های زندگی 16
8-2 انواع مهارت های زندگی 17
9-2 نقش مهارت های زندگی در ارتقای بهداشت روان 19
نمودار شکل یک پنج حوزه اصلی مهارت های زندگی 19


10-2 مهارت ارتباط مؤثر 19
11-2 تعریف ارتباط 20
12-2 ضرورت و اهمیت ارتباطات 20
13-2 اصول و مقررات ارتباطات بین فردی 21
14-2 عناصر اصلی ارتباط 21
15-2 عوامل مؤثر در شروع ارتباط 21
16-2 موانع ارتباط 22


17-2 مهارت جرأتمندی 22
18-2 قدرت ابراز وجود 23
19-2 اهمیت مهارت جرأتمندانه 25
20-2 شیوه های آموزش مهارت های زندگی 26
21-2 اجرای برنامه ی آموزش مهارت های زندگی 28
نمودار شکل دوآثارمختلف آموزش مهارت های زندگی در طی زمان 28


22-2 سازگاری و ناسازگاری 28
23-2 تعاریف در حیطه سازگاری اجتماعی 29
24-2 تحلیل فرآیند سازگاری اجتماعی 32
25-2 علائم بالینی اختلالات سازگاری 33
26-2 انواع ناسازگاری 33
26-2-1 گروه اول ناسازگاران اجتماعی 33
26-2-2 گروه دوم ناسازگاران حسی و حرکتی 34
26-2-3 گروه سوم ناسازگاران ذهنی و عقلی 34
27-2 بهداشت روان و سازگاری 34
28-2 ملاک و معیارسازگاری 34


29-2 عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی 35
29-2-1 عوامل فردی 35
29-2-2 هوش 35
29-2-3 عوامل خانوادگی 36
29-2-4 عوامل اجتماعی 37
29-2-5 رسانه های گروهی 37
29-2-6 گروه همسالان 37
29-2-7 عوامل مذهبی و اخلاقی 38
30-2 سازگاری با دانشگاه 38

31-2 مبانی نظری 40
31-2-1 نظریه های روانشناسی 40
31-2-1-1 نظریه ی اریکسون 40
31-2-1-2 نظریه ی روانشناسی فردی آدلر 41
31-2-1-3 نظریه ی بین فردی سالیوان 42
31-2-2 نظریه های جامعه شناسی 44
31-2-2-1 نظریه ی ناهنجاری دورکیم 44
31-2-2-2 نظریه ی ناهنجاری مرتون 45
31-2-2-3 نظریه ی کنش اجتماعی ماکس وبر 46
31-2-3 نظریه های مددکاری اجتماعی 47
31-2-3-1 نظریه ی توانمند سازی مدافعه 47
31-2-3-2 نظریه ی سلامت اجتماعی کییز 47
نمودار شکل سه مدل پنج عاملی کییز 48
31-2-3-3 نظریه ی مددکاری اجتماعی شناختی- رفتاری 49
نمودار شکل چهار الگوی عمومی مورد استفاده در تئوری شناختی - رفتاری 49
31-2-3-3 نظریه ی یادگیری اجتماعی 50
31-2-4 دیدگاه ها و مکاتب 50
31-2-4-1دیدگاه روان تحلیل گری 50
31-2-4-2دیدگاه علوم رفتاری 51
31-2-4-3 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی 52
31-2-4-4 سازگاری اجتماعی در مکتب انسان گرایی 52
32-2 پیشینه ی پژوهش در خارج ازکشور 53
33-2 پیشینه ی پژوهش در داخل ازکشور 55
34-2 چارچوب نظری 57
35-2 مدل نظری 58
نمودارشکل پنج مدل نظری نحوه ی آموزش مهارت های زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی) 58
36-2 سئوالهای تحقیق 59
37-2 فرضیه های اصلی پژوهش 59
38-2 فرضیه های فرعی پژوهش 59

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"